دکتر رضا حسن پور

 

دکتر حمید پورحسین روشن

 

مهندس محمد مرادی

مهندسین مشاور طرح ماندگار شهر یکی از شرکتهای پیشرو در بخش شهرسازی است که توانسته در زمینه‌های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه‌ای، طرح‌های جامع و تفصیلی و طرح‌های هادی قدم‌های موثری بردارد.

این شرکت با بهره‌گیری از توان علمی و فنی و تجارب مختلف اعضا همواره تلاش نموده است که نگاهی جدید در حوزه شهرسازی داشته باشد وبا به کارگرفتن نظریه‌ها، دانش و فناوری روز، در ارتقاء دانش حرفه‌ای شهرسازی سهیم باشد. برخی از زمینه‌های فعالیتی این شرکت عبارتند از:

 • تهیه طرح­های جامع، تفصیلی، ساماندهی و هادی شهر و شهرستان
 • برنامه ریزی، ساماندهی و تهیه طرح‌های ساماندهی و هادی مناطق روستایی
 • تهیه طرح‌های آماده‌سازی مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی صنعتی، تفریحی و...
 • انجام مطالعات پایه، برنامه ­ریزی و تهیه طرح­های جامع حمل و نقل و ترافیک شهری
 • تهیه طرح‌های احیاء، مرمت، بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده و قدیمی شهر
 • ساماندهی و توانمند‌سازی سکونتگاه‌های غیر رسمی
 • انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح‌های آمایشی ملی و منطقه ای
 • انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح‌های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در حوزه گردشگری
 • برنامه¬ریزی، ساماندهی و تهیه طرح‌های جامع و راهبردی محورهای گردشگری ملی و منطقه ای
 • انجام مطالعات پایه جهت برنامه­ ریزی و طراحی شهری
 • تدوین سیاست‌ها و برنامه ­ریزی توسعه شهری و منطقه ­ای
 • ساماندهی، بهسازی و توسعه توریسم در نواحی ساحلی و حاشیه رودها و دریاچه‌ها و تالاب ها
 • مدیریت طرح و عاملیت چهارم طرح‌های شهرک‌سازی و مجتمع‌های گردشگری و صنعتی در مراحل طراحی و اجراء
 • تهیه طرح‌های توسعه اکوتوریسم و طبیعت گردی

و...