همکاران

مهندس هنگامه علی اکبری

 

مهندس کامیار چایچی

 

مهندس منان نظری

 

شرکت مهندسان مشاور طرح ماندگار شهر در حال حاضر دوره‌های کاربردی آموزشی را در زمینه نرم افزارهای تخصصی معماری و شهرسازی برگزار مینماید. تا بتواند در جهت اعتلای علم روز نیروهای جوان رشته‌های معماری و شهرسازی گام بردارد.

Photoshop
AutoCAD
ArcGIS
3ds Max
3ds Max V-Ray
Post Production

Revit Architecture
Rhinoceros