دکتر حمید پورحسین روشن 

 

دکتر صابر محمدپور

 

دکتر رضا حسن پور

 

مهندس هنگامه علی اکبری

 

مهندس محمد مرادی

 

 

 

شرکت مهندسان مشاور طرح ماندگار شهر با دارا بودن توان علمی و دانشگاهی خود در بخش پژوهشی در رشته‌های معماری و شهرسازی در حال مشارکت با دانشگاهها، مجلات علمی پژوهشی و دیگر ارگانهای علمی و پژوهشی کشور میباشد.

معرفی برخی از نشریاتی که اعضای شرکت در آن حضور دارند:

http: //modiriate-jahangardi.ir

مقالات -۱۳۹۵
کاربرد رهیافت برنامه ریزی وکالتی در طرح های شهری با تاکید بر طرح های انطباق کاربری اراضی شهری گیلان