دکتر حمید پورحسین روشن 

 

دکتر صابر محمدپور

 

دکتر رضا حسن پور

 

مهندس هنگامه علی اکبری

 

مهندس محمد مرادی

 

مهندس منان نظری

 

شرکت مهندسان مشاور طرح ماندگار شهر با دارا بودن توان علمی و دانشگاهی خود در بخش پژوهشی در رشته‌های معماری و شهرسازی در حال مشارکت با دانشگاهها، مجلات علمی پژوهشی و دیگر ارگانهای علمی و پژوهشی کشور میباشد.

معرفی برخی از نشریاتی که اعضای شرکت در آن حضور دارند:

http: //modiriate-jahangardi.ir

مقالات -۱۳۹۵
کاربرد رهیافت برنامه ریزی وکالتی در طرح های شهری با تاکید بر طرح های انطباق کاربری اراضی شهری گیلان