همکاران

مهندس هنگامه علی اکبری

 

دکتر علیرضا بهادری

 

مهندس نسرین نوروزی

 

 

مهندسین مشاور طرح ماندگار شهراز نظر ساختار تشکیلاتی و توان علمی و فنی، دارای کادر متخصص و مجرب در حوزه‌های دانش و حرفه طراحی شهری، طراحی فضاهای شهری و طراحی محیطی است.

ویژگی برجسته این مهندسان مشاور، برخورداری از تمرکز قابل توجهی از متخصصین نسل اول طراحی شهری کشور در چارچوب مدیریتی خود می‌باشد.

 • طراحی فضاها، عناصر و بافت‌های شهری (طراحی شهری)
 • طراحی، بهسازی و توسعه پارک­ها و فضاهای سبز شهری
 • طراحی میادین و فضاهای عمومی شهری
 • اصلاح ترافیکی و زیباسازی معابر شهری
 • طراحی و اجرای پیاده راهها
 • طراحی گمپینگ‌های گردشگری شهری
 • طراحی و ساماندهی حاشیه رودخانه‌ها و سواحل
 • طراحی و ارائه ضوابط اجرایی مناطق خاص و حرایم شهری
 • ارائه طرح در زمینه باز آفرینی شهری
 • ارائه طرح در راستای بهسازی و نوسازی فضاهای شهری بافت‌های فرسوده
 • احیاء و باز زنده‌سازی فضاهای گمشده شهرها از طریق طراحی و جذب مشارکت
 • طراحی کف و جداره‌های شهری (ارائه طرح و ضوابط اجرایی)

و...