شعبه ۱ : گیلان – رشت – گلباغ نماز- ساختمان مارلیک – طبقه سوم – واحد ۶

شعبه ۲ : گیلان – منطقه آزاد انزلی – نرسیده به سه راه حسن رود – کوچه یگانه 

شماره تماس : ۰۱۳۳۳۱۲۸۸۷۰

Email: tarh.mandgar.shahr@gmail.com